Kvinnor får hörselskador

Antalet kvinnor med hörselskador har nästan fördubblats på tio år, enligt en undersökning som Statistiska centralbyrån gjort. Den högljudda miljön i skolan och barnomsorgen är en trolig förklaring till det, menar Hörselskadades riksförbund.

Bland kvinnor i åldern 25–44 år har andelen hörselskadade nästan fördubblats, enligt SCB:s undersökning.

Precis som i tidigare undersökningar är hörselskador vanligast i Norrlandslänen. I Norrbotten har cirka 19 procent av invånarna hörselskador vilket kan jämföras med Stockholm där siffran är 10 procent.

Norrbottens landsting är enligt undersökningen också sämst i landet på att erbjuda dubbla hörapparater, en till vardera örat, till dem som behöver det.