VAL 2010

Bucht har koll på riksdagen

Idag öppnades riksdagen och det var dags för både gamla och nya ledamöter att inta sina platser. Länets krysskung, socialdemokraten Sven-Erik Bucht, hamnade längst bak bland nykomlingarna.

--Jag har fått en fin plats nummer 348 och det är längst bak så jag har kontroll över hela Sveriges riksdag.

Särskilt pirrigt kändes det inte att inta riksdagen för Sven-Erik Bucht.

--Men det är ett spännande uppdrag och mycket förpliktigande med tanke på att jag fick så stort förtroende av Norrbotten och många personröster.

Sven-Erik Bucht har anmält sig i första hand till Trafikutskottet och Nordiska Rådet. Nordiska Rådet har hand om samverkansfrågor mellan de nordiska länderna.

--Efter inträdet i EU så föll den nordiska samverkan alltför mycket tillbaka och Sveriges röst i Europa och världen är ganska svag idag, säger Bucht.

--Så är det i de andra nordiska länderna också. Skulle vi samverka mer kan vi bli starkare, till exempel inom den gemensamma sjöfarten i finska Lappland och svenska Bottenviken för att få en konkurrenskraftig sjöfart och i infrastrukturfrågor som järnvägs- och telekommunikationssatsningar. Där vi kan bli betydligt starkare i Europa och världen om vi samverkar mellan de nordiska länderna.

Den 12 oktober blir det klart vilka utskott ledamöterna ska sitta i.