Personalhalvering okänt för Metall

För metallfacket på Ferruform i Luleå kom koncernledningens besked om en halvering av personalstyrkan på några års sikt som en nyhet i dag.

I Norrbottensnytts sändning i morse gav Scanias koncernchef Leif Östling besked om en halvering av arbetsstyrkan vid Ferruform i Luleå och småländska Konga om några år. Det är något som metalls vice ordförande på Ferruform Peter Sköld inte hört talas om trots att han sitter i koncernstyrelsen.

– Vi har ju inte, varken i styrelsen eller med personalorganisationerna, varit inblandade i någon form av diskussion där man pratar om rationaliseringar i det här spannet, säger han.

Scania tog kontrollen över Ferruform
Däremot är förstås Peter Sköld medveten om att det finns rationaliseringskrav från ledningen. Bakgrunden till det här är ju att Ferruform tidigare, som ett självständigt bolag med Scania som huvudägare, dels gjort investeringar i storleksordningen 300 miljoner och dels under tre år gått med 200 miljoner i förlust. Det fick Scanialedningen och Leif Östling att åter knyta Ferruform hårdare till koncernen för att få kontroll på utvecklingen.

Det innebär nya direktiv som gör att Ferruform inte längre ska agera självständigt på världsmarknaden utan först och främst leverera delar till Scanias egna lastbilar. Det har redan för en dryg vecka sen aviserats neddragningar i Luleå på motsvarande 100 jobb och med Leif Östlings besked om en halvering av arbetsstyrkan innebär det förstås en osäker situation för metalls medlemmar på Ferruform.

– Givetvis finns det ju en oro bland många medlemmar, säger Peter Sköld.

Nyttiga lärdomar
Han tycker inte att det var fel att Ferruform tidigare tillåtits verka fritt från Scania trots flerårsförluster i företaget.

– Det är ju alltid lätt att sätta betyg när man sitter så här med facit i hand men jag tror nog att på den här resan så har vi fått med oss en del nyttiga lärdomar för framtiden. Lärdomar som är viktiga att ha. Så i det avseendet var det nog inte fel, säger han.

Leif Nyberg
leif.nyberg@sr.se