NORRBOTTEN

Kalixlöjrom urspungsskyddas

EU-kommissionen meddelade idag att det inte har kommit några invändningar mot att ursprungsskydda Kalixlöjromen. Det innebär att Kalixlöjromen blir det första svenska livsmedlet att få skyddet.

Den sex månader långa överklagandetiden har gått ut och eftersom inga invändningar kommit mot beslutet återstår endast en administrativ process.

När beslutet vunnit laga kraft kan Norrbottens Kustfiskareförbund sätta sigillet för skyddad ursprungsbeteckning på förpackningar med Kalixlöjrom.

Förhoppningen är nu att exporten ska öka.