Pajala

Tveksam till dispens

Gruvbolaget Northland Resources får svårt att få igenom en dispens för längre lastbilar.

Som vi tidigare berättat så har företaget ansökt om dispens för att få köra lastbilar som är 37 meter långa och med en bruttovikt på 170 ton för att frakta malmen från Kaunisvaara till malmbanan i Svappavaara.

Det för att få ner antalet körandes lastbilar. Men så enkelt är det inte säger Lena Dahlgren på Trafikverket.

- Det är ju väldigt stort, väldigt långt och väldigt tungt, så en dispens i den storleksordningen har jag svårt att se att vi ska kunna bevilja, säger hon.

Men Jonas Lundström som är kommunikationsdirektör på Northland Resources ser inte ett avslag på deras ansökan som ett problem. Från företagets sida hoppas man i sådant fall på att man har en diskussion och sedan kommer fram till en kompromiss.

- Vårt projekt står inte och faller med den här ansökan men det är problematiskt om vi ska behöva köra med vanliga lastbilar ur miljösynpunkt, säger han.

Northland har ansökt om att få köra lastbilar som kan ha en maxvikt på 170 ton och som är 37 meter långa. Idag får en lastbil väga max 60 ton. Allt för att få ner antalet lastbilar på vägarna.

- Det är en bra tanke men den för ju med sig en del olägenheter, den gör ju det, säger Lena Dahlgren på Trafikverket.

Just för att det är stort och tungt?

- Ja precis.