Luleå

Pjäs om kvinnors drickande

Fem hundra gymnasister i Luleå gymnasieby såg pjäsen "Ses i baren" i går. Meningen var att det ska bli en väckarklocka för unga.

Alkoholvanorna ökar snabbt för svenska unga kvinnor.

 Luleås tjejer utmärker sig med att ha en alkoholkonsumtion över riksgenomsnittet. Det är mer än var fjärde ung kvinna i Luleå som dricker så mycket att det skadar hälsan.

Det här uppmärksammar paraplyorganisationen KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och narkotiklafrågor genom en turnè där det spelas teater av och med Vibeke Nielsen.

En stark pjäs som inte har happy ending. Den handlar om en kvinnlig bartender som ser en ung tjej gå under efter en kväll med tjusiga champagnekylare fyllda på krogen.

Efter pjäsen fick de unga i publiken uppmaningen att prata med sin bänkgranne. Och när eftertanken kommer senare ska lärarna ta diskussioner om problematiken i klassrummen.

Leena Harakè från KSAN är aktiv i frågan hos regeringen och i EU.

- Unga tjejer gör barerna till sitt "vardagsrum". Det var tidigare killarnas och männens arena, säger hon.

- Teaterstycket ska leda till en opinionsbildning, attitydpåverkan och som en inledning till ett fortsatt samtal om alkohol som socialt smörjmedel i unga kvinnors liv.

KSAN samlar 31 medlemsorganisationer. Det är ett organ som berör frågor om alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel utifrån flickors och kvinnors perspektiv.

KSAN är partipolitiskt obundet och har exempelvis med alla kvinnliga politiska förbund och invandrarorganisationer liksom vårdpersonal.