Luleå

Rekordlång bostadskö

I Luleå står rekordmånga i kommunala bostadsföretaget Lulebos kö. 80 000 väntar på lägenhet och det är fler än invånarantalet i kommunen: 74 000.

Enligt Lulebos marknadschef Birgitta Wäppling är det tre huvudorsaker till den långa bostdskön.

– Vi har ett ökande antal studenter, det är en brist på seniorboende i hyresrättsform och det finns brister i stadsplanerna.

Hon uppger att många unga ställer sig i kön innan de flyttar hemifrån. En del söker från utlandet och från andra delar av Sverige. Många planerar alltså sitt boende långsiktigt.

Ungefär en tredjedel av de som söker är 20-29 år och var fjärde i spannet 30-40 år. Det finns ett stort behov av ettor och tvåor. Det är för få lägenheter i omlopp i Luleå totalt sett. Lulebo har 11 000 lägenheter.

-- Sedan 1997-98 har vi 80 000 personer registrerade i kön, men alla är ju inte aktivt sökande. Sista månaden har vi haft 118 lediga lägenheter hos oss. Där har vi haft 1 894 personer som har varit aktivt sökande på dem, förklarar Birgitta Wäppling, Lulebos marknadschef.

Luleås största privata fastighetsbolag Galären har 3 000 i kön och nu tar de bort sin kö, eftersom de anser att det administrativa jobbet blir för tungrott.

Hur ser kontorsbiten ut hos Lulebo?

– Vi har ett litet annat söksystem som ligger på webben. Vi anser inte att det är betungande. Vi har ett uppdrag av kommunen att sköta vår bostadskö och vi har allting på webben, kunderna registrerar sig själva. Så det hela går bra att hantera, säger Wäppling.

Luleå kommun och Lulebo bygger just nu 104 lägenheter i höghus på Lulsundsberget och försöker förtäta i centrum genom att bygga på våningar på befintliga fastigheter.