Kiruna

Staden har ingen ny mark

Trots att avflyttningen från bostadsområdet närmast Kirunagruvan har påbörjats så finns ingen mark att flytta Kiruna till. Och kommunen har fortfarande inte ansökt om att köpa mark, en process som kan ta år.

– Markfrågan är fundamental. Vi kan skissa och rita hur mycket som helst men vi kommer ju ingen vart överhuvudtaget om vi inte kommer åt marken, säger kommunens projektledare för stadsomvandlingen Christer Vinsa.

För att få fram mark att flytta Kiruna till och bygga nytt måste kommunen köpa av markägaren staten.

Varför har ni inte ansökt om något markköp ännu? Vid Luossavaara till exempel?

– Markfrågan är ytterst komplicerad. Det är så många parter inblandade. Det är ju riksintressen inblandade också med rennäringen. Markköp är inte så enkelt, säger Christer Vinsa.

Är inte det en anledning till att börja i god tid?

– Jag tycker att vi har börjat i god tid med alla de här frågorna. Men det har dykt upp så många frågor under resans gång som har gjort att det har blivit ett steg fram och två steg bak.

Ännu har inte kommunen ansökt om att få köpa någon mark. Det är en process som kan ta flera år. Från det att en ansökan skickas in ska den behandlas av länsstyrelsen, Jordbruksverket och statens fastighetsverk innan ärendet till slut skickas till regeringen för beslut.

Redan nu har avflyttningen från lägenheterna i bostadsområdet Ullspiran närmast gruvan påbörjats.

– Klockan tickar ju litegrann nu. Det är det som gör att vi nu försöker prioritera och satsa hårt på det här med markåtkomsten. Det ska ju vara vägledande för var, hur och när vi kan påbörja byggnationer, säger Christer Vinsa.

- Tid tar processen, men vi för också en dialog med statsmakterna om att korta ledtiderna.

Är du bekymrad över att kommunen står utan mark?

– Det mest optimala hade varit att vi hade haft mark. Men nu är vi där vi är. Vi saknar X antal kvadratmeter mark. Vi ska så fort som möjligt ta fram ett underlag och inleda en dialog med statens fastighetsverk.