JOKKMOKK

Han vill inte lyfta samefrågor

De samiska frågorna riskerar att hamna i skymundan när Jokkmokk får en ny politisk ledning.  Det befarar det avgående kommunalrådet, vänsterpartisten Anna Hövenmark.

Socialdemokraterna bildar majoritet tillsammans med Framtid i Jokkmokk och nytt kommunalråd blir Stefan Andersson (S).

Men trots sitt samiska ursprung kommer Andersson inte aktivt att lyfta samepolitiska frågor