Risk för byapolitik

Det finns en uppenbar risk för byapolitik när höstens försvarsbeslut ska fattas. Det säger Ola Sundell moderat riksdagsledamot i försvarsutskottet som besökt länet i veckan.

Just nu reser alla politiker från riksdagens försvarsutskott runt bland alla förband i landet, för att bilda sig en uppfattning om vilka förband som ska läggas ner vid det kommande försvarsbeslutet.

Ola Sundell, moderat talesman i försvarsfrågor, tror att risken är stor att intrycken från resorna kommer att väga lätt när besluten ska fattas.

- Risken är uppenbar att politikerna ändå kommer att rösta till förmån för regementen i de egna hemkommunerna eller hemlänen, säger han.

Han framhåller också att tidigare försvarsbeslut har varit mer av kohandel än beslutsfattande om svensk säkerhetspolitik.

För att minska risken med dåliga beslut, menar Sundell att det krävs en bred uppgörelse med alla partier. Om fler partier får ta ansvar skulle det borga för bättre försvarspolitiska och regionalpolitiska beslut och mindre byapolitik, enligt Ola Sundell.