Kiruna

Festlunch för äldre

Kiruna kommuns socialförvaltning bjuder sina kunder från äldreboenden på lunch i stadshushallen.

Anledningen är att förvaltingen sedan 2007 drivit ett projekt som kring kost- och näringsfrågor för de som bor på äldreboendena. Projektet har bland annat lett till förbättrad måltidsmiljö som stimulerar till bättre aptit och matlust och minskade viktnedgångar.

Nu när projektet närmar sig slutet vill socialförvaltningen uppmärksamma det postiva resultatet med en gemensam luch i stadshuset. Arrangemanget genomförs i nära samverkan med Hjalmarlundbomsskolans restaurang-, omvårdnads- och estetprogram.

Luncherna kommer att vara under onsdagen och torsdagen.