Luleå

Stora förändringar vid LTU

Luleå tekniska universitet, LTU, anställer 140 personer närmaste året. Universitetet har medvind och tretton institutioner ska förändras och bli sex.

Tanken är att samla kompetens och forskarkraft i större enheter för att bättre kunna konkurrera om anslag från externa finansiärer främst. Men också för att locka studenter.

- Vi förändrar, lägger likartade ämnen sida vid sida i nya större institutioner. Vår organisation har sett ungefär likadant ut sedan 1980-talet. Samtidigt som det sker förändringar i omvärlden som gör att vi måste kraftsamla. Nu blir det institutioner med betydligt större strategisk utvecklingskraft, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Universitet lever i både uppgång och nedgång och måste minska sårbarheten. Nya grepp ska nu skapa forskarmiljöer med stor kompetens. Det finns cirka 70 ämnen på LTU, och likartade ämnen ska läggas samlat.

Det är främst lärare och forskare som ska rekryteras. Men också administrativ personal Redan nu har prefekterna för de sex institutionerna anställts.

Svårast är det att rekrytera lärare i "omvårdnad" som har forskarutbildning till hälsovetenskapen. Det är för övrigt den institution som inte ska gå in i ett nytt format.

 Så här ska det se ut:

* En institution för konst, kommunikation och lärande där man samlar all konstnärlig utbildning och lärarutbildning.

* En institution för system- och rymdteknik. Rymdtekniken i Kiruna knyts ihop med systemtekniken i Luleå.

* En teknikvetenskaplig institution, huvudsakligen bestående av maskinteknik, produktionsteknik i Luleå, där matematiken också ska ingå.

* En institution för ekonomi, teknik och samhälle, som slår ihop arbetsvetenskapen med nuvarande samhällsvetenskapliga institution.

* En institution för samhällsbyggnad och naturresurser, med all gruvmetallurgi-relaterad verksamhet och byggverksamhet.

* Hälsovetenskap ska vara ungefär i samma form som idag.

Den nya organisationen ska sättas i verket från och med januari 2011.