NORRBOTTEN

Renbetesfråga i Europadomstolen

Europadomstolen kommer att ta upp den svensk-norska renskötselkonventionen till behandling.

Detta eftersom många svenska samer anser att konventionen, som undertecknades förra året, strider mot de mänskliga rättigheterna.

Samerna anser att konventionen berövar dem betesmark.

Renägaren Lars-Jon Allas i Kiruna är den som fått Europadomstolen att ta upp frågan.