Budgeten

Coachningen minskas

Regeringen skär ner på jobbcoacherna nästa år till följd av den förbättrade arbetsmarknaden.

Av samma skäl minskas antalet praktikplatser för arbetssökande. Dessutom försvinner aktivitetsinsatsen "Lyftet" från årsskiftet.