Normala elpiser trots låga nivåer i vattenmagasinen

Priserna på elström är nu nere på mer normala nivåer, jämfört med pristopparna för två år sedan. Detta trots att det är låga vattennivåer i vattenmagasinen.

De extrema väderförhållandena under 2002 och 2003 gjorde att priset på elström var väldigt högt.  Nu har elpiserna på elbörsen Nordpool stabiliserats på en mer normal nivå, trots låga nivåer i vattenmagasinen.

Dagens låga nivåer i vattenmagasinen kan innebära en prisuppgång under hösten eftersom det är snöunderskott i Norge i år. Den kommande sommarens regnmängder är dock avgörande för elprisutvecklingen.