Äldre får inte behandling hos privattandläkare

Det pågår en allmän bojkott från privattandläkarna i landet mot regeringens försämrade ersättningssystem för patienter över 65 år. Det gäller tandvård av typ proteser och implantat.

Men privattandläkarna i Norrbotten deltar inte i den allmänna bojkotten, trots att man är kritisk mot det nya systemet. Det säger Roger Sjölund, som är ordförande i länets privattandläkarförening:

För två år sedan införde regeringen ett högkostnadsskydd för viss typ av tandvård hos äldre. Ingen skulle behöva betala mer är 7 700 kronor för till exempel protester, kronor och implantat.
Men den här ersättningen ger inte full kostnadstäckning för tandläkarna och de får inte ta mer betalt av patienterna.

Tandläkarna gör därmed en ekonomisk förlust och privattandläkarna i landet, utom i Norrbotten har nu beslutat att bojkotta den här typen av tandvård. I Norrbotten är det upp till varje enskild tandläkare att besluta om de ska vägra utföra tandvården eller inte.
För de enskilda patienterna betyder behandlingsvägran att de får sämre tänder och att vända sig till folktandvården är inte lätt, eftersom de har fullt upp att göra, säger Roger Sjölund.
Han hoppas nu att förhandlingar mellan privattandläkarna och regeringen ska ge positiva resultat.