Kiruna

Bidragsmiljoner till avstannat bygge

1:42 min

Nu kommer ännu ett bakslag för det stillastående hotellbygget på toppen av stadsberget Luossavaara.

De Kirunaföretagare som står bakom hotellbygget behöver bli ägare marken för att få ta ett banklån så att bygget kan fortsätta.

Men länsstyrelsens rennäringsdelegation har nu vid sitt decembermöte sagt nej till friköp och det kommer att stå i ett yttrande till Statens fastighetsverk.

Länsrådet Johan Antti säger att det av formella skäl inte var möjligt att godkänna ett markköp. 

– Eftersom området inte tidigare är upplåtet med nyttjanderätt eller detaljplanelagt så är inte frågan om de allmänna intressena runt området, varav rennäringen är ett, prövade och därför bör inte friköp ske. 

Vad händer nu?

– Vi föreslår att man går till Kiruna kommun och ber att få området detaljplanelagt, säger Johan Antti.

Hotellskelettet fortsätter stå i blickfånget i Kiruna i väntan på ytterligare ett kapitel kring marken som ägs av staten.

Det är sju år sen kommunen beviljade bygglov. Länsrådet Johan Antti tycker att kommunen även borde ha tänkt på att göra en detaljplan för en så pass stor turistsatsning. 

– Då hade det bara varit att köra. Detaljplanen gör ju att alla intressen inom området blir prövade och därför borde det ha detaljplanelagts redan från början, när kommunen fick kännedom om projektet.

Kenneth Stålnacke (S) var i sin kommunalrådsroll med och grävde första spadtaget där på toppen. 

– Det är alltid lätt att vara efterklok och tycka att det här borde vi ha gjort före. Men vi visste inte att länsstyrelsen skulle ställa det här kravet. Ingen av oss i kommunen visste det. Nu har man ställt det här kravet och nu är det bara att acceptera det och se till att processen får en fortsatt positiv handläggning så att det här hotellet får bli av, säger Kenneth Stålnacke.

Länsrådet är också självkritisk mot länsstyrelsen som beviljade sju miljoner i bidrag till ett hotell utan både markrättigheter och detaljplan. 

– Vi borde ha varit mer aktiva inför beslutet och vi borde ha varit tydligare med att projektet skulle ha fått sina medel först när planprocesserna var klara och fastställda, säger Johan Antti.

Kirunaföretagens ansökan om markköp kommer slutligen att hamna hos regeringen för beslut.