NORRBOTTEN

Dåligt skydd av vattentäkter

1:46 min

Den långvariga vattenföroreningen i Östersund väcker tankar om hur sårbart vårt dricksvatten är. I Norrbotten saknas skyddsområden vid hälften av de stora vattentäkterna och få kommuner har en reservvattentäkt om den vanliga skulle slås ut.

– Det medför risker för de som ska dricka vattnet om vattentäkten riskerar att förorenas. Hela vårt samhälle påverkas egentligen av om dricksvattenförsörjningen skulle slås ut, säger Malin Andersson som jobbar med vattenfrågor vid länsstyrelsen.

Runt omkring en dricksvattentäkt ska det finnas en skyddszon med regler och restriktioner för vad man får göra i området.

– Och finns det inget sånt skydd finns det en ökad risk att skadliga ämnen når vattentäkten och att den försämras och i värsta fall slås ut, säger Malin Andersson.

Men det är alltså bara hälften av länets kommuner som har ett skyddsområde kring huvudvattentäkten.

– Det är givetvis en stor brist att det saknas vattenskyddsområden och reservvattentäkter i så stor omfattning. Men jag vet att det är ganska många kommuner som jobbar med de här frågorna för närvarande. Det är bara att hoppas på att de får de resurser som krävs för att jobba vidare så vi kan fastställa de här skyddsområdena.

Vad kan det bero på att så många saknar skyddsområden?

– Att fastställa vattenskyddsområden är både tidskrävamde och kostsamt. Har man inte haft några problem tidigare kanske politikerna inte investerar i de här frågorna, säger Malin Andersson.

En reservvattentäkt att ta till om den vanliga skulle blir förorenad finns åtminstone i Boden och Luleå, och det tycker Malin Andersson att fler borde satsa på.

– Jag tycker att alla kommuner iallafall bör ha beredskapsplaner som säkrar tillgången till dricksvatten i alla lägen. Och att det då finns en reservvattentäkt borde ligga i vattenproducentens intresse, säger Malin Andersson.