Luleå

Välkomstens framtid avgörs

1:42 min

Framtiden för elever och personal på Välkomstens skola i Luleå ligger nu i Arbetsmiljöverkets händer.

Personalen har klagat på problem med mögel och för många omflyttningar, men inte blivit nöjda med de svar som kommunen har gett. Därför vill skyddsombuden på skolan att Arbetsmiljöverket ska bestämma vad som kommer att hända med skolan.

Arbetsmiljöverket kan antingen komma med ett föreläggande eller ett förbud. Ett föreläggande innebär att arbetsgivaren måste göra vissa åtgärder innan ett speciellt datum. Ett förbud betyder att vad det än är arbetsgivaren har tänkt att göra, så får det inte ske alls innan vissa villkor har blivit uppfyllda.

På Välkomstens skola har flera personer fått allergiska besvär av mögel och fukt i lokalerna i Bergviksskolan. Därför har det blivit bestämt att delar av skolan ska flytta till Östra skolan efter jul, och resten får flytta till andra lokaler på Bergviksskolan. Under tiden diskuteras en framtida omorganisering av hela skolan.

De många flyttarna innebär stress för eleverna, anser personalen. De anställda är också kritiska bland annat till att de inte fått vara med och diskutera eventuella risker med lokalbytena. Något som lagen kräver berättar Åsa Sjöström-Ross som är arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i Luleå.

– Jag har inte fått någonting som pekar mot att man har gjort den här konsekvensutredningen och riskbedömningen. Och det man ska göra som arbetsgivare är att man ska erbjuda skyddsombud och berörd personal möjlighet att medverka i det här arbetet.

Nu ska kommunen få yttra sig till Arbetsmiljöverket innan det beslut fattas som enligt Åsa Sjöström-Ross blir klart i början av januari. Kommunen ska ha skickat in sitt svar senast den 6 januari.