MALMFÄLTEN

Hon tar över LKAB:s fastighetsbolag

Siv Aidanpää Edlert har utsetts till ny vd för Fastighets AB Malmfälten (FAB) från den 1 januari 2011.

Siv Aidanpää Edlert kommer närmast från befattningen som ekonomichef och tillförordnad vd på FAB, ett helägt dotterbolag till LKAB med 26 anställda och en omsättning på drygt 150 miljoner kronor.

FAB förvaltar 2 200 lägenheter i Norrbotten och kommer också att förvalta de nya bostäder som LKAB ska bygga under de närmaste åren.

Siv Aidanpää Edlert är 40 år och civilekonom. Hon tog examen vid Stockholms Universitet 1993. Efter det har hon arbetat inom AMU-gruppen och Skattemyndigheten, samt varit föräldraledig med tre barn. Siv anställdes på LKAB 2002 som koncerncontroller och har arbetat som controller inom Mining Division samt inom Minerals Division som ekonomichef på Minelco Asia Pacific Ltd i Hong Kong.

I juni 2008 utsågs hon till ekonomichef på FAB och sedan den 1 oktober 2010 har hon varit tf vd i bolaget.

Familjen, med maken Jörgen och tre döttrar, bor i Kiruna.