Malmberget

Entré för 140 miljoner

LKAB investerar 140 miljoner kronor i en helt ny besöksentré i Malmberget.

Entrébyggnaden kommer att ligga vid det laboratorium för utveckling av järnmalmspellets som håller på att byggas. Det ska nu kompletteras med forskningsutrustningar, möteslokaler samt kontor och omklädningsrum.

I investeringen ingår också en helt ny kontorsbyggnad, centralt placerad på LKAB:s industriområde. Byggnationerna beräknas vara klara hösten 2012.