Kalix

Företag får böta

Ett företag i Kalix har dömts till en företagsbot på 200 000 kronor, efter att en anställd förlorat tre fingrar vid en olycka.

Haparanda tingsrätt skriver i domen att den anställde fått en skada som inte är ringa och att olyckan kunde inträffa på grund av att det skydd som funnits på maskinen var bortmonterat.

Därför anser rätten att företaget inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas.