PITEÅ

Bönder vill starta biogasanläggning

4:29 min

20 bönder i trakterna av Lillpite planerar att starta en gemensam biogasanläggning för fordonsbränsle. Även Piteå kommun deltar i projektet och en förstudie visar på god lönsamhet.

Det är mjölkbönderna och grisbonden Björn Olofsson som bor i en radie inom sju till åtta kilometer i Lillpite-Infjärdenområdet som har gått ihop för att bygga en egen biogasanläggning. Totalt är det 20 bönder som vill starta biogasanläggningen som ska ge fordonsbränsle.

Tanken är att gödsel från grisar och kor ska rötas i anläggningen och ge biogas. Därefter ska gödslet återföras till markerna och är då mer gynnsamt för växtligheten.

– Det finns många fördelar. Inte minst miljönyttan, om vi i stället för att släppa ut metangasen kan producera drivmedel. Den färdigprocessade gödseln kan sedan återföras till åkrarna och är då mer näringsrik och luktar mindre, säger Björn Olofsson, som är drivande.

Kalkylen som har fått EU-stöd, visar att en biogasproduktion är en bra investering. 

Bönderna ser affärsmöjligheter och miljövinster i en gemensam produktion. Piteå kommun är intresserad av att delta för att driva bussar och några sopbilar, på biobränsle från anläggningen. Även Grans naturbruksskola är intresserad. Lantbrukarnas riksförbund har också hjälpt till med råd.

Även om både värme och kraftvärme kan tas ut från en anläggning, är ändå fordonsbränslet det mest intressanta alternativet, tycker bönderna. Det trots att det i dag inte finns en biogasmack i Piteå. Det är inte heller, än så länge, tillåtet att registrera biogasdrivna traktorer.

– Jag tror att det bara är en tidsfråga innan det ändras, säger Björn Olofsson.

Han framhåller också att Piteå kommun är med i projektet som intressent och kan tänka sig drivmedlet för sina bilar, bussar och nån sopbil.

Inom ett par år ska anläggningen stå färdig, tror gruppen. Bönderna har flera gånger besökt biogasanläggningar i Sverige. Nyligen i Katrineholm och Björn Olofsson, grisföretagare i Lillpite är positiv.

– Jag har alltid varit intresserad av metoden. Försäljningen kan ge pengar. Vi bönder har själva för litet värmebehov för att det ska vara intressant, säger han, grisbonden Björn Olofsson Lillpite.

Produktionen från en stor anläggning kan motsvara uppåt 1 500 liter bensin per dygn. Systemet består i moduler och kan vara mindre eller utökas.