LULEÅ/KIRUNA

Inte fel att neka sverigedemokrater tillträde

De 50-talet skolor i landet som sa nej till att Sverigedemokraterna besökte skolan inför valet i höstas, slipper kritik av Justitiekanslern, JK.

Bland annat Bolagsskolan i Kiruna och Gymnasiebyn i Luleå anmäldes av Sverigedemokratisk Ungdom sen partiet nekats tillträde.

Skolorna motiverade sina beslut med att partiet inte var representerat i riksdagen eller kommunfullmäktige när valkampanjen pågick, och JK konstaterar att det tidigare har godtagits som skäl för att neka ett parti tillträde till skolor.