LULEÅ

Många vill prata om våldtäkt

1:28 min

Behovet av att prata om våldtäkt är stort bland skolelever i Norrbotten. Det enligt tjejjouren i Luleå som under ett halvårs tid föreläst i samtliga gymnasieskolor i Luleå.

--Det är en enorm efterfågan från skolorna att vi ska komma ut och föreläsa om det här, för där förekommer det ju våldtäkter och sexuella trakasserier, säger Sandra som är en av föreläsarna på tjejjouren och som vill vara anonym.

Projektet där tjejjouren föreläst samt haft diskussioner i  gymnasieklasser i Luleå är just avslutat. Och i utvärderingen har många lärare sagt att föreläsningarna hjälpt dem att gå vidare med den här typen av diskussioner i undervisningen.

Eleverna har också gett respons.

--Många har sagt men oj vad bra att ni kommer för här pratar inte lärarna om det, det finns liksom inget forum för de här frågorna, berättar Sandra.

Eleverna har även fått utrymme att ställa många frågor under föreläsningarna.

--Vad är en våldtäkt, hur går en anmälan till och vart går gränsen, har varit vanligt förekommande frågor, säger Sandra.

Men eftersom det bara funnits begränsat med projektpengar från regeringen så har jouren inte kunnat besöka skolor i övriga länet, trots flera förfrågningar där man pekat på ett stort behov av det här.

--Om man inte pratar om de här sakerna så kan det få konsekvenser som att färre anmälningar kommer in eftersom många tjejer tänker att det kanske inte var en våldtäkt ändå, säger Sandra.