LULEÅ

Plast ger tystare tåg

1:26 min

För att dämpa bullret från järnvägsrälsen har uppfinnaren Anders Sundgren från Luleå lagt en ljuddämpande plast ovanpå rälsen. En uppfinning som Trafikverket är intresserade av.

Järnvägstrafik genom tättbefolkade områden och städer är hårt reglerad. Bland annat får den inte störa de boende och därför kan tågen inte köra genom vissa städer i Europa på nätterna.

För att minska bullret från tågens hjul när de rullar fram på rälsen, har Anders Sundgren en idé som han tagit fram med stöd från Norrbottens forskningsråd och Vinnova. Det är en skyddande beläggning av polymer, en mycket hård plast.

Han demonstrerar skillnaderna i bullret genom att slå med en hammare på en bit vanlig tågräls.

– I kontakten mellan hjul och räls uppstår ju mycket oljud. När jag slår med hammaren på en bit räls med en ljuddämpande polymer, en slags hårdplast, ovanpå så blir ljudet inte lika stärande, säger Anders Sundgren.

Han är VD för Re-Rail, ett enmansföretag som baserar sin verksamhet på två idéer. Den ena är den ljuddämpande plasten som helt enkelt klistras ovanpå järnvägsrälsens övre kant. För att se om den fungerar i reguljär trafik har han kontaktat Trafikverket.

P-O Larsson Kråik är forskningssamordnare på Trafikverket och han säger att de är intresserade av uppfinningen.

– Vi måste planera det här ordentligt och vi får se hur det ser ut efter semestrarna. Vi har en uppfinnare och en bra idé och vi får väl testa den i spår och se hur bra den är, säger P-O Larsson Kråik och nämner bangården i Luleå, intill malmhamnen som tänkbar testplats.

Re-Rails andra uppfinning är en utbytbar kåpa av stål som skyddar tågrälsen från slitage. Den testas nu i Colorado i USA.