Arjeplog

Möjlig granat på återvinning

Militär personal från Norrbottens regemente I 19 ryckte ut då man hittade ett granatliknande föremål på återvinningen i Arjeplog i slutet på april.

Enligt en rapport till Försvarsmaktens högkvarter togs ammunitionen omhand i samverkan med polisen.