Norrbotten

Björnjaktsbesluten flyttas

Nu överlämnar Naturvårdsverket rätten att besluta om skydds- och licensjakt på björn till länsstyrelserna i de sex nordligaste länen.

Naturvårdsverkets beslut innebär att länsstyrelserna under de kommande åren får ett mycket långtgående ansvar för genomförandet av den nationella rovdjurspolitiken.

Bakgrunden är riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning där länsstyrelserna ges ett större ansvar för förvaltningen av stora rovdjur. Detta innebär bland annat att Naturvårdsverket i större utsträckning ska överlämna rätten att besluta om skydds- och licensjakt till länsstyrelserna.

En förutsättning för delegeringen av besluten är att det förekommer en reproducerande stam av arten i länet och det finns det i dag i de sex nordligaste länen. Dessutom ska det finnas beslut om regionala miniminivåer. Länsstyrelserna och deras samverkansråd har tagit fram förslag på regionala miniminivåer för arten och de fastställdes av Naturvårdsverket.