Luleå

Inget beslut om skadeståndskrav

Den 74-åriga gravt dementa kvinnan som utsattes för sexövergreppen i augusti förra året kräver i tingsrätten skadestånd av 80-åringen på omkring 225 000 kronor.

Kvinnans anhöriga har inte tagit ställning till om de ska kräva skadestånd från Luleå kommun för att övergreppen tilläts fortsätta, trots att personal slagit larm om dem.

– Vi har inte tagit ställning till det i dagsläget. Det kan eventuellt bli aktuellt, men det är ju upp till de anhöriga. Till att börja med ska vi avvakta utgången av rättegången, säger advokat Gunnel Svanberg, målsägandebiträde för kvinnan.

Kvinnan har själv inte kunnat förmedla vad hon varit med om på grund av sin grava demens.

– Men hon har visat oro i samband med händelserna. Det har märkts att hon utsatts för lidande, och känt oro, säger Gunnel Svanberg.

Hon är beklämd över händelserna på äldreboendet.

– Det är alldeles förfärligt. Sådant här ska inte kunna hända på ett äldreboende. Både de boende och deras anhöriga ska självklart kunna känna sig trygga med hur det är där, säger Gunnel Svanberg.