Boden

Kritik mot I19 i Boden

Försvarsmaktens uppföljning av militärträningen för kvinnor på I 19 i Boden noterar kritik mot en rad inslag.

Bland annat saknades kvinnliga instruktörer och nätverksträffar för kvinnor, delar av utbildningens upplägg kritiserades och det fanns oklarheter kring framtiden i försvaret för rekryterna.

Av de 26 inryckande fullföljde 18 utbildningen.