Norrbotten

Sveaskog erkänner olovlig skogsavverkning

Statliga Sveaskog har vid sex tillfällen avverkat skyddsvärd skog som de lovat att spara.

Ett skogsområden med mycket höga naturvärden i Norrbotten kalhöggs till 90 procent, fyra andra avverkades mellan 25-50 procent och en i mindre omfattning, enligt SR:s Kaliber.

-Vi beklagar de misstag som sker. Men det är viktigt att veta att det har skett under en elvaårsperiod och att vi gör ungefär 10 000 avverkningar per år, säger Sveaskogs informationschef Linda Andersson.