Norrbottniska företag i topp

Norrbottniska företag är tredje bäst i Sverige på att betala sina räkningar i tid, visar kreditupplysningsföretaget Soliditets betalningsindex.

Längst ner på listan ligger Gotländska företag.

Under finanskrisen 2008 var hälften av landets företag sena med betalningarna.

Idag är läget bättre men fortfarande slarvar nära fyra av tio företag med räkningarnas förfallodag, visar undersökningen.