Boden

Brandmäns fysik testas

1:44 min

Hur stark måste egentligen en brandman vara?
Det ska testcentret Winternet i Boden ge svar på under hösten 2011.

Ann-Sofie Lindberg projektledare på Winternet har precis avslutat testerna

- I dagsläget finns det inga enhetliga tester för att få arbeta som brandman.

Men nu är det alltså slut med det. Bodenföretaget Winternet har på uppdrag av myndigheten för samhällesskydd och beredskap fått uppdraget att plocka fram nationella gränsvärden för hur stark en brandman måste vara.

Syftet med att plocka fram nationella gränsvärdens för brandmäns fysiska förmåga är att få fram en nationell standard. En sådan saknas alltså i dagsläget i dag vilket gör att det kan variera kraftigt på vilka krav som ställs på brandmän i olika kommuner.

Nu är testerna genomförda och för Winternet handlar det nu om att sammanställa testresultatet och i slutet av september så kommer de nya nationella rekommendationerna till fysiska gränsvärden för brandmän att presenteras att presenteras.