Norrbotten

Skogsbruket ifrågasätts av forskare

Den svenska modellen som varit en förebild för naturhänsyn i skogsbruket ifrågasätts allt mer. 

Under veckan har en internationell forskargrupp ägnat sig åt att jämföra naturhänsynen i svenskt skogsbruk med hänsynen i andra länder.

Vid skogsavverkning tar man mycket men inte allt. Tanken är att natuhänsynen gäller all skogsmark, träd lämnas och kanterna mot myrar och vatten lämnas orörda. Liknande metod tillämpas i Finland och Norge.

Enligt professor Christian Messier från Kanada var den svenska modellen idealet när han var student,  men idag är den ett skräckexempel i undervisningen. Mångfalden utarmas av stora ytor med ett allt intensivare skogsbruk med låg nivå på naturhänsyn och små reservat, menar han.

I Kanada har man istället börjat indela skogen i tre olika större zoner. En del reservat, en del med försiktigt skogsbruk och en del med intensivt skogsbruk. Den amerikanske professorn, Jerry Franklin, tycker svenskt skogsbruk gått överstyr. Han tror inte att arter som försvann från hygget kommer tillbaka igen om man gör som i Sverige.

Det framkom när skogsforskare kom till Stockholm för en konferens  och då de jämförde naturhänsynen i olika länder.