Kiruna/Gällivare

Förorenad jord tas omhand

Nu är ett avtal klart för att ta hand om den förorenade jord som kommer att komma fram i samband med stadsflyttarna.

För att kunna ta emot de förorenad jord i och med stadsomvandlingsprocesserna i Kiruna och Malmberget så har Tekniska Verken i Kiruna AB har tecknat ett samarbetsavtal med SAKAB som är ledande i Sverige på att omhänderta förorenade massor och farligt avfall.

- När stadsomvandlingen nu skjuter fart så kommer med största sannolikhet en hel del förorenad mark att upptäckas och detta är något som vi måste kunna hantera, säger Peter Niemi, VD på Tekniska Verken i Kiruna AB.

Det första gemensamma uppdraget är redan genomfört då ett oljeförorenat markområde nedanför tipparna vid Luossavaara sanerades.

Samarbetet handlar om att utveckla Kiruna Avfallsanläggning så att den kan ta emot förorenade jordar från Kiruna och Malmberget men också från övriga länet.