Oklart om syftet uppfylls

Det är stora och omfattande skillnader i hur ordinarie lärare och Skolinspektionen bedömer de nationella prov i engelska, matte och svenska som genomförs i årskurs tre, fem och nio.

Det står klart efter att Skolinspektionen har kontrollrättat prov från 750 skolor för andra året i rad.

De stora skillnaderna får inspektionen att ifrågasätta om proven ens bidrar till en mer likvärdig betygsättning, vilket är ett av dess huvudsakliga syften.