Tjuvfiskare åkte fast

Två fiskare togs i helgen på bar gärning utanför Råneå när de vittjade nät på grunt vatten där nätfiske är förbjudet.

I samband med tillslaget beslagtogs fyra nät. I näten fanns sik, harr och abborre. Näten var också fulla med fiskrom eftersom fisket bedrivs under abborrens och harrens lektid.

För att lura fiskekontrollen hade fiskarna märkt sina nät med en yrkesfiskares fartygsbeteckning. Eftersom yrkesfiskare har möjlighet att få dispens från tre metersregeln hoppades man därför att redskapen inte skulle kontrolleras.

– Om inte våra tillsynsmän hade kommit på dem i samband med att de vittjade näten är risken stor att de hade lyckats. Att medvetet försöka försvåra tillsynen anser vi är en försvårande omständighet och huruvida detta kan medföra strängare påföljd får polisens utredning utvisa, säger Dan Blomkvist.

Sedan hösten 2006 är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än tre meter.