Luleå

Övergreppet utrett

1:25 min

I morgon ska Luleå kommun presentera sin utredning kring händelsen på äldreboendet där en 80-årig man förgrep sig på en gravt dement kvinna.

Kommunen valde förra veckan efter den uppståndelse händelsen skapat,  att själva göra en lex Sarah-utredning.

Men oavsett var utredningen kommer fram till, så kommer den inte att utmynna i några direkta konsekvenser.

- En lex Sarah är inte något som ska reglera påföljden, en lex Sarah är en del i det interna kvalitetsarbetet. Utredningen syftar till vad som har hänt , varför och vad man kan göra för att förhindra det igen, säger  Helena Axestam är lex Sarah-kunnig på Socialstyrelsen.

I morgon ska Luleå kommun presentera sin utredning kring vad och varför en 80-årig man förgrep sig på en gravt dement kvinna på ett äldreboende, trots att han hade extra bevakning dygnet runt.