Boden

Fler använder nätdroger i Boden

1:27 min

Allt fler niondeklassare i Boden använder droger. Igår informerades kommunfullmäktiges ledamöter om narkotikasituationen i Boden.

Den senaste tiden har två dödsfall inträffat i Boden.

- Det har skett en ökning av bland annat tabletter och bensodiazepiner. När det gäller tabletter handlar det mycket om receptlagda läkemedel och med svåra konsekvenser som följd, eftersom man inte har den rätta doseringen och de ska inte alls användas av ungdomar i den åldern, säger Kent Isaksson från polisen.

Urban Nyström är ansvarig för den sociala öppenvården i Bodens kommun och han har jobbat länge med drogförebyggande arbete bland ungdomar.

Så här ser han på ökningen av narkotikaanvändningen.

- Negativt. Vi har haft en ganska drastisk ökning bland unga ungdomar, alltså högstadieelever under de senaste två tre åren. Vi närmar oss alltmer riksgenomsnittet och det är ju inte bra, säger han och förklarar ökningen med att det har blivit väldigt enkelt för ungdomar att testa nätdroger.