Kiruna

Missade bruten halskota

Landstinget har gjort en anmälan enligt Lex Maria angående en händelse där en patient i Kiruna fått sin diagnos försenad.

Patienten, en man i 75-årsåldern inkom efter ett olycksfall till sjukhuset i Kiruna. Patientens halsrygg röntgades. Bildmaterialet visade sig ha brister, troligen beroende på att tandfyllningar lämnade störningar under bildtagningarna och man såg inte vad mannen hade för en skada.

Senare visade sig att mannen hade en fraktur på översta halskotan.