TORNEDALEN

Flicka våldtogs om och om igen

Den blev fängelse i fyra och ett halvt år för den man i 30-årsåldern från Tornedalen som vid ett flertal tillfällen har våldtagit en minderårig flicka.

Mannen döms också att betala 155 000 kronor i skadestånd till flickan.

Enligt Haparanda tingsrätts dom har flickan tvingats till ett ett stort antal samlag och andra sexuella handlingar.

Mannen har erkänt att han haft samlag med flickan vid maximalt 20 tillfällen men förnekar att han vid något tillfälle ska ha använt sig av våld.

Men enligt flickan själv ska hon ha utsatts för övergrepp flera hundra gånger.

Det var vad som framkom vid rättegången för två veckor sedan men som varit okänt fram till idag eftersom rättegången hölls bakom stängda dörrar.

Enligt Haparanda tingsrätts dom ska övergreppen ha pågått sedan flickan var tolv år. Hon säger själv att det handlar om 100 samlag och lika många andra sexuella handlingar.

Om det skriver tingrätten att på grund av det känslomässigt mycket utsatta läge flickan har befunnit sig i kan det inte uteslutas att hon har upplevt övergreppen som fler än vad de i själva verket var.

Men i fråga om antalet samlag och andra övergrepp anser i alla fall tingsrätten att det genom flickans uppgifter är ställt  utom rimligt tvivel att det har varit fråga om betydligt fler övergrepp än vad 30-åringen uppgett.

När det gäller flickans redogörelse skriver rätten att hon uppträtt mycket samlat och att det inte finns någon anledning att ifrågasätta hennes berättelse.

Flickan har berättat att övergreppen pågått sedan hon var tolv år och att de flesta samlagen skett utan skydd. Av rädsla för att hon skulle bli gravid ska den 30-årige mannen ha köpt graviditetstest vid ett tillfälle, vilket han också erkänt.

Inför rätten berättade flickan också hur hon en tid i princip slutade äta eftersom hon var orolig för att bli gravid och hade hört att undernäring försvårade graviditet.

Haparanda tingsrätt skriver slutligen i sin dom att: "Mot bakgrund av att det har varit fråga om ett mycket stort antal brott under ett par års tid, riktade mot en målsägande som inledningsvis endast var tolv år gammal, i hennes hem av en närstående person och delvis då andra familjemedlemmar har varit närvarande i bostaden motsvarar det samlade straffvärdet för brottsligheten ett fängelsestraff om fyra år och sex månader".

Mannen döms för våldtäkt mot barn och ska bli kvar i häktet fram till dess att straffet ska avtjänas.