Luleå

Konst möter teknik

1:32 min

Nu ska konstnärer och forskare komma närmare varandra. Det är tanken med den temadag som Luleå tekniska universitet arrangerade idag.

Under temadagen blev konstnärer från länet  presenterade för universitetets specialteknik och tanken är att kontakter ska knytas och så småningom mynna ut i framtida samarbeten.

Två av konstnärerna som besökte var LTU i dag var Victoria Andersson och Anja Persson som tror att konstvärlden har mycket att lära av universitetet och vice versa:

– Vi kanske har andra ingångar och ser saker på ett annat sätt, säger Victoria Andersson som arbetar mycket med textilkonst.

Bland annat ska konstnärerna titta närmare på laserskärning höghastighetskameror, värmekameror, 3D-scanning samt olika former av robotteknik.

Målsättningen är någon form av samarbete mellan konstnärer och universitet någon gång i framtiden berättar Bengt Frank som är konstkonsulent.

– I vissa sammanhang tror jag universitetet kan ge en ”hint” till konstnären att  här finns någonting att göra. I andra fall tror jag det kan vara tvärtom och att konstnärer kan hjälpa universitetet att lyfta, säger Bengt Frank

Hans Engström jobbar som forskningsingenjör på universitetets laseravdelning och han håller med om att universitetet kan lära sig mycket av konstnärer.

– Absolut, det handlar ju om att visualisera och göra saker begripliga, och där tror jag vi har mycket att lära.

Och resurser finns. På Luleå tekniska universitet finns en av världens mest kraftfulla lasrar som alltså i framtiden kan få arbeta med andra saker än att skära ut detaljer till industrin.