Luleå

Ifrågasätter övergreppen

1:52 min

Personalen inom äldrevården måste ha överseende med att sjuka människor kan uppträda olämpligt, utan att betrakta det som sexuella trakasserier eller övergrepp. Det menar Håkan Dahlqvist, chef för personalenheten i Luleå kommun.

– Man får på något sätt ha överseende med att sådana saker kan komma, särskilt om man pratar med en sjuk människa, säger Håkan Dahlqvist.

Håkan Dahlqvist tycker inte att man måste acceptera övergrepp men säger att man måste ha förståelse för det när man exempelvis jobbar med dementa kunder.

Om du går till sjukhuset med en smittsam sjukdom, ska då sjukvårdspersonalen inte ta emot dig för att man är rädd att ta få smittan?

– För att exemplifiera det ytterligare, om du går till sjukhuset med en smittsam sjukdom, ska då sjukvårdspersonalen inte ta emot dig för att man är rädd att ta få smittan? Vi kan ju inte säga till en kund att du får inte komma hit för att du håller på med sexuella trakasserier, personen kanske inte riktigt förstår vad den gör, säger Håkan Dahlqvist.

Håkan Dahlqvist ifrågasätter dessutom om det ens handlar om sexuella trakasserier i dessa fall som undersköterskorna berättat att de varit med om.

Ett inslag av personens tillstånd

– Det kanske inte är sexuella trakasserier utan ett inslag av personens tillstånd, säger Håkan Dahlqvist.

Men det resonemanget köper inte en av de undersköterskor vi intervjuat, som vill vara anonym.

– Att någon vrider om bröstet på dig eller taffsar, det är ju lika obehagligt även om det är en sjuk människa som gör det, säger hon.

Den anonyma undersköterskan berättar också om att hon och hennes arbetskamrater sällan skriver avikelserapporter på de sexuella trakasserierna och övergreppen.

Det är ingen idé för det händer ju ändå inget

– Det är ingen idé för det händer ju ändå inget men vi borde ju skriva fler eftersom det då kanske skulle synas mer hur vanligt det här är, säger hon.

Att en chef sagt till undersköterskan att hon arbetsvägrar om hon ej fortsätter ta hand om en kund som tafsat på henne tidigare, tycker Håkan Dahlqvist är lite kantigt svarat.

– Man kan ju vända sig direkt till kommunhälsan om man känner att chefen inte ger en rätt uppmärksamhet i frågan, säger Håkan Dahlqvist.

Och han tillägger att det man bör fundera på om man kan lösa vissa problem av den här typen genom att vara två i personalen och att det kanske finns andra insatser man kan göra för att motverka att kunden beter så här.

Fråga