LULEÅ

Chefen beredd att avgå

1:28 min

Flera allvarliga misstag begicks när en man i 80-årsåldern kunde förgripa sig på en dement kvinna på ett äldreboende i Luleå. Det konstaterar kommunens socialförvaltning i en intern utredning.

Fallet har blivit ett tillsynsärende för Socialstyrelsen och kommunen fortsätter sin utredning, där det också fastslås att det fanns brister personalens agerande.

Nya rutiner och instruktioner ska tas fram för att liknande händelser inte ska inträffa.

Efter att övergreppen mot den dementa kvinnan blev kända sattes det in extra personal, dygnet runt, för att säkerställa den dementa kvinnans säkerhet. Trots det kunde övergreppen fortsätta.

Socialchefen Agneta Ekman har idag inget svar på hur detta var möjligt:

– Det undrar jag också, det borde inte ha kunnat ske. Vi har inte hunnit ta reda på det till den utredning som nu gjorts, all personal har inte varit anträffbar, enhetschefen är en vi ska tala med.

Vilket ansvar har du som socialchef?

– Självklart har jag ett stort ansvar.

Kan du sitta kvar som socialchef?

– Jag har inte fått den frågan tidigare. Men jag är naturligtvis beredd att avgå om politikerna eller kommunchefen inte längre har förtroende för mig, säger Agneta Ekman.