Norrbotten

Svårt sjuka kan drabbas

1:24 min

Avslöjandet om att en läkare i Norrbotten har skrivit ut mediciner till missbrukarkretsar har skapat oro i läkarkåren. Många undrar nu hur dom ska hantera starka smärtmediciner, ofta morfinpreparat.

Mats Weström är chefsläkare inom primärvården i Norrbotten. Han har de senaste dagarna fått motta flera samtal från oroliga kollegor som undrar de ska handskas med de starka mediciner som är populära bland missbrukare. Men det är inte bara missbrukare som använder dessa mediciner.

- De här medicinerna, använda på rätt sätt, är alldeles utmärkta smärtstillande, utmärkta mediciner till vård av cancerpatienter, kroniska smärtpatienter och vård i livets slutskede, säger Mats Weström.

Att läkare inte riktigt känner sig säkra på hur de ska göra med de mediciner som missbrukas och som har fått tragiska konsekvenser för flera unga som överdoserat. Men risken är också att patienter som är svårt sjuka drabbas.

- Det är lika fel att börja misstänkliggöra våra kroniska smärtpatienter och cancerpatienter, att deras doser inte är riktiga, som att lättvindigt förskriva till den potentiella missbrukaren, säger Mats Weström.