Gällivare

Satsning på sameslöjd

Ávki, som arbetar för att utveckla de samiska näringarna i Gällivare, har beviljats 200 000 kronor för att titta på förutsättningar för att etablera en kvalitetsbutik i Gällivare.

Butiken ska bland annat innehålla samisk slöjd och produkter från skogens skafferi, så som bär och liknande.

Förstudien som sker i samarbete med Gällivare sameförening kommer att pågå under tre månader, med start i juni.

Pengarna kommer från Leader Polaris som är en del av genomförandet av det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013.