NORRBOTTEN

Att blanda avfall kan vara bra för miljön

1:31 min

Genom att blanda avfall från olika industrier kan man kanske lösa ett av de miljöproblem som uppstår vid gruvbrytning.

Björn Öhlander är professor i tillämpad geologi vid Luleå tekniska univeristet, LTU, och forskar i Green Mining; hur gruvorna ska göra sig av med avfall efter malmbrytning.

– Gruvindustrins värsta miljöproblem är de sura lakvatten som bildas från järnsulfidhaltigt avfall, säger Björn Öhlander.

När en gruva bryter malm är det bara en liten del som består av den metall man vill ha.

Det mesta blir avfall och det kan vara relativt ofarligt, men finns det järnsulfider i avfallet så bildas ett surt lakvatten när de exponeras för luft och vatten.

Till exempel kan det sura lakvattnet från gruvan blandas med kalkhaltigt avfall från pappersindustrin.

En ny trend är också att det som betraktats som avfall, kan vara användbara produkter.

– Nu när metallpriserna är så höga så kan de järnsulfider, som orsakar surt lakvatten, i sig innehålla metaller som kan extraheras. Nu kan man kanske ta vara på det i större utsträckning än tidigare, säger Björn Öhlander.

Green Miing är den del av CAMM, det stora gruvforskningsprogrammet vid Luleå tekniska universitet.