Norrbotten

Ekologisk odling ökar artrikedomen

Artrikedomen av växter och fjärilar ökar redan året efter omställningen från konventionell till ekologisk produktion.

Ekologiskt jordbruk har, genom att man inte använder kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, använts som ett sätt att motverka den minskande biologiska mångfalden i det moderna jordbrukslandskapet.

Däremot vet forskarna väldigt lite om hur snabbt den biologiska mångfalden reagerar på en sådan förändring av odlingsystemet.

Genom att mäta antalet växter och fjärilar på konventionella gårdar jämfört med ekologiska gårdar har forskarna kunnat uppskatta om och hur snabbt dessa organismer reagerar på införandet av ekologiskt jordbruk.

Artrikedomen av både växter och fjärilar var högre redan året efter omställningen till ekologiskt jordbruk. Antalet fjärilar fortsatte dessutom kontinuerligt att öka med tiden efter omställningen. De var i snitt 100 procent fler på de gårdar som varit ekologiska i 25 år jämfört med de nyligen omställda.

Det framgår av en studie gjord av forskare från SLU i Uppsala och Lunds universitet.