Kiruna

2,7 miljoner ska sparas i skolan

Barn- och utbildningsförvaltningen i Kiruna har fått i uppdrag att spara 2,7 miljoner kronor fram till årsskiftet.

Det beslutade barn- och utbildningsnämnden idag.

Den tidigare prognosen visade på ett underskott med 17 miljoner kronor. Men efter en revidering av årets budget, samt ett extra anslag till förskolan med 7,5 miljoner kronor, ser det nu betydligt bättre ut.

Tjänstemännen har nu fått i uppdrag att ta fram förslag på hur man ska kunna spara in på verksamheten, men enligt nämndsordföranden, socialdemokraten Roger Suup, ska inte personalsidan påverkas.

Besparingarna kommer att påverka både de kommunala skolorna och friskolorna i Kiruna kommun.