Regionfrågan

Norrbotten sist ut

1:26 min

Det är idag fyra länsstyrelser som har kvar det regionala utvecklingsansvaret och trenden är alldeles tydlig att det går över till den politiska sidan, säger Gunnar Plym Forshell, som idag är högst ansvarig på Länsstyrelsen för de regionala utvecklingsfrågorna.

Det är mycket troligt att länspolitiker eller regionpolitiker får ta över hela ansvaret för länets utveckling från staten. Enligt Gunnar Plym Forshell, är sannolikheten stor att förändringen sker i samband med nästa val. Det blir färre länsstyrelser och de får förändrade uppgifter.

I så fall samlas ansvaret och pengarna för regional utveckling under en och samma hatt i en nyskapad region, antingen i en Region Norrbotten eller i en region skapad av två eller flera län. Regeringen har gett utredaren Mats Sjöstrand i uppdrag att anpassa den statliga regionala indelning efter de politiska regionbildningar som gjorts eller kommer att skapas.

Idag är ansvaret för länets utveckling splittrat på Länsstyrelsen, Landstinget, Kommunförbundet och Tillväxtverket. Länsstyrelsen och Tillväxtverket är statens förlängda armar. Landstinget och Kommunförbundet tillhör politiken. Alla springer på samma bollar, kan man uttrycka det, men de samarbetar.

– Jag tycker det fungerar bra idag. Förändringen är en politisk fråga och från politiskt håll driver man linjen att politiken ska ansvara för de regionala utvecklingsresurserna, säger Gunnar Plym Forshell.

Med utvecklingsfrågorna flyttade till länspolitiker eller regionpolitiker får väljarna större möjligheter att påverka genom att välja eller välja bort sina beslutsfattare.

– Man flyttar ansvaret till politiken och kan den vägen utkräva ett ansvar för de insatser som görs. Det går inte att göra det på samma sätt för en statlig myndighet , avslutar Gunnar Plym Forshell.